Gotowe projekty domów

Nauka pływania dla dzieci

Notariusz to zawód społecznego któremu można zawierzyć, każdego dnia pracuje on z licznymi aktami o charakterze poufnym, dlatego jego opinia powinna być nieposzlakowana a historia niekaralności nie powodująca zastrzeżeń. W praktyce oznacza to, iż chcąc działać czynnie w tej profesji niezbędne jest zaświadczenie o niekaralności, że nie byliśmy karani za zbrodnie popełnione umyślnie. Albowiem praca notariusza polega na czynnościach prawnych, które mogą spowodować skutki prawne dla osób go zatrudniających, powinien on posiadać nie tylko solidne wykształcenie, jednak także wiedzę na temat aktualnego prawa, a także wykazywać się daleko posuniętą dbałością o bezpieczeństwo i przemyślnością w działaniu – http://www.majewska-notariusz.pl/. Pomyłka notariusza może kosztować jego kontrahenta nie tylko utratę mienia, lecz nawet stratą wolności oraz zniesławieniem wobec opinii publicznej. Zadaniem prawnika takiego jak notariusz Warszawa Ochota jest uprawomocnienie wszelkim sporządzanym aktów: umowom cywilno-prawnym, (jeśli potrzebują one takiego potwierdzenia), testamentom, umowom majątkowym małżeńskim; również stwierdzanie własnoręczności podpisu pod tego typu dokumentami. Strony online